Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tuyển dụng  
Tuyển Nhân viên thống kê làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tuyển Nhân viên thống kê làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Vinatea.,Jsc là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và chế biến nông sản. Tổng công ty đang cần tuyển vị trí Nhân viên thống kê với các thông tin cụ thể như sau:

Tuyển nhân viên kiểm soát chất lượng (QC) làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tuyển nhân viên kiểm soát chất lượng (QC) làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Vinatea.,Jsc là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và chế biến nông sản. Tổng công ty đang cần tuyển vị trí Nhân viên kiểm soát chất lượng với các thông tin cụ thể như sau:

Tuyển Công nhân cơ khí, điện làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tuyển Công nhân cơ khí, điện làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Vinatea.,Jsc là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và chế biến nông sản. Tổng công ty đang cần tuyển vị trí Công nhân cơ khí, điện với các thông tin cụ thể như sau:

Tuyển Kỹ sư điện làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tuyển Kỹ sư điện làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Vinatea.,Jsc là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và chế biến nông sản. Tổng công ty đang cần tuyển vị trí Kỹ sư điện với các thông tin cụ thể như sau:

Tuyển Giám đốc nhà máy làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tuyển Giám đốc nhà máy làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội

Vinatea.,Jsc là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và chế biến nông sản. Tổng công ty đang cần tuyển vị trí Giám đốc nhà máy với các thông tin cụ thể như sau:

Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng

Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng

Vinatea.,Jsc là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và chế biến nông sản. Công ty đang trong giai đoạn xây dựng, kiến thiết cơ sở hạ tầng.

1 2>|