Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tin tức  
Thông báo Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 Ngày đăng: 25/05/2017 04:09
Ngày 24/5/2017, tại Tòa nhà Vinatea 92 Võ Thị Sáu, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017

Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể Quý Cổ đông:

1. Biên bản Đại hội

2. Nghị quyết Đại hội