Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tin tức  

Thông báo Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 24/5/2017, tại Tòa nhà Vinatea 92 Võ Thị Sáu, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Vinatea công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty

Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2017

Vinatea kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các thông tin cụ thể như sau: